Privacyverklaring

VVO hecht aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken alle persoonsgegevens die je aan VVO verstrekt, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor het lidmaatschap, het sturen van een (e-mail)bericht, het invullen van een formulier of als je meedoet aan een evenement. Het gaat dan om gegevens zoals:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres(sen)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • (pas)foto
 • overige gegevens die door jou worden verstrekt.

Doel van de verwerking & bewaartermijn

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de lidmaatschapsrechten en -verplichtingen van VVO
 • Het voldoen aan verplichtingen van Nevobo, FIVB en/of NOC*NSF
 • Het verstrekken van informatie (bv via team whatsapp groepen en email)
 • Het versturen van clubnieuws om onze leden te informeren en te betrekken
 • Het publiceren van teamfoto’s en (voor)namen
 • Analytische doeleinden

VVO zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om voormelde doelen te realiseren. Wij hanteren hierbij als uitgangspunt de fiscale bewaartermijn van 7 jaar (art. 52 lid 4 AWR).

Beveiliging en verstrekking aan derden

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. VVO heeft maatregelen getroffen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Verstrekking van de gegevens aan derden voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd geschiedt enkel indien dit op wettelijke gronden verplicht is of na jouw expliciete goedkeuring.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die door VVO zijn geregistreerd. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen aan secretaris@vvouderkerk.nl. VVO streeft ernaar om je dat binnen vier weken na je verzoek daartoe te verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in je persoonsgegevens bij VVO zitten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen.

Beeldmateriaal

Wij plaatsen teamfoto’s en volleybal foto’s op de website van VVO, eventueel de krant en social media. Wanneer je bezwaar maakt tegen gepubliceerd beeldmateriaal waarop je zonder verleende toestemming te zien bent, worden deze beelden (waar redelijkerwijs mogelijk) verwijderd of wordt jouw beeltenis voor verder gebruik onzichtbaar gemaakt.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je met ons contact opnemen door een e-mail te sturen aan secretaris@vvouderkerk.nl .

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.